Yatan Hasta Katı Hemşireliği:
Hasta ve yakınlarını bütün olarak ele alan, hastanın fiziksel, sosyal ve psikolojik durumunu değerlendiren, bakımını planlayan, uygulan ve süreci değerlendirendir. Hastaların kendi bakımlarına ilişkin kararlara katılabildiği ve problem çözme becerisi olan, güvenilir, bilgili, deneyimli, konusunda uzman, güler yüzlü, değişim/gelişimlere açık, eğitim ihtiyacını belirleyip eğitimini veren bir anlayışla hemşirelik hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Yoğun Bakım Hemşireliği:
Modern yaşam destek birimleri kullanarak, kritik hasta bakımı konusunda bilgili ve deneyimli, acil durumlara karşı hakimiyet düzeyi yüksek, hastanın klinik seyrindeki değişiklikleri erken fark edip, hızlı karar verip müdahale edebilen, problem çözme becerisi yüksek, etkin iletişim becerilerini kullanarak, hemşirelik hizmeti sunmayı arzulamaktadır.

Acil Servis Hemşireliği:
Triaj konusunda bilgili ve deneyimli, acil durumlarda hasta, hasta yakını ve birlikte çalıştığı ekibi yöneten, ani gelişen sağlık sorunları/travmalar konusunda acil ilk yardım hizmeti verme yeterliliğine sahip, hızlı, güvenilir, anlayışlı ve güler yüzlü, insan yaşamının ön planda tutulduğu bir anlayışla hemşirelik hizmeti vermeyi planlamaktadır.

Ameliyathane Hemşireliği:
Her gün yenilenen teknolojiye uyum sağlayarak, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre oluşturulan standartlar doğrultusunda, tüm ameliyat tekniklerini bilen ve 24 saat süreyle her türlü cerrahi girişimde görev alabilecek, bilgili, beceri düzeyi yüksek, etik kurallara bağlı ve ekip dayanışması ruhu içinde hemşirelik hizmeti vermek hedefimizdir.

Eğitim Hemşireliği:
Kurum içi oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim programlarının, kurum politikası, Hemşirelik Hizmetleri Bölümü’nün vizyonu ve misyonu doğrultusunda planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

Diyabet Eğitim Hemşireliği:
Diyabet tanısı olan, katta yatan ya da poliklinikten takip edilen bütün hastaların eğitimlerini planlamak, uygulamak, değerlendirmek, takip etmekten sorumludur. Ayrıca hastanın ve klinik hemşirelerinin gereksinim duyduğu konularda danışmanlık hizmeti verecektir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği:
Özel Etimed Hastanesi ve Hemşirelik Hizmetleri Bölümünün vizyonu, misyonu ve kurum politikası doğrultusunda hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi konusunda çalışmalara katılıp, bu amaçla eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Poliklinik Hemşireliği:
Polikliniklerde verilen Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden, sürecin takibinden sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.

Skopi Hemşireliği:
Skopi Ünitesinde işleyişinin düzenlenmesi, girişim yapılacak olan hastaların üniteye kabulünden işlem sonrası evine/ bölümüne gönderilmesine kadar olan tüm süreçlerde verilen hizmetlerin uygulanmasından sorumludur.

Pediatri Hemşireliği:
Pediatri kliniğinde bulunan tüm hastaların bakımının, hemşirelik bakım standartları doğrultusunda tanılanması, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlamaktan sorumludur.

İş Yeri Hemşireliği:
Özel Etimed Hastanesi de İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasından, önceliklerin belirlenmesinden ve yapılacak çalışmalardan işyeri hekimi ile işbirliği içinde olan, çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder. Çalışanların işe giriş/periyodik muayene zamanlarının kayıtlarını tutar, işyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekimle paylaşan, işyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev almaktadır.

Emzirme Hemşireliği:
Hastanede yatan, polikliniğe başvuran tüm gebelerin ve doğum yapmış annelerin anne sütünün yararları ve emzirmenin önemi konusunda eğitilmesinden sorumludur. Aileye emzirme, süt sağma teknikleri, bebek beslenmesi, meme bakımı ve bebek bakımı eğitimleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

X