VİZYONUMUZ
Sağlık hizmetlerinde geçmişi, geleceğe ışık tutarak sağlık politikaları doğrultusunda kurumsal kimliğinde aktif, ulusal ve uluslararası düzeyde güvenilir, saygın hasta ve çalışan memnuniyetiyle bütünleşen hemşirelik bakım hizmetlerini en üst noktaya ulaştıran kuruluş olmaktır.

MİSYONUMUZ

Özel ETİMED Hastanesine başvuran bireylerin/ hasta ve hasta yakınlarının Özel Etimed Hastanesi kalite politikası gereğince gelişim/ değişim süreçlerine paralel kanıta dayalı, bilimsel, eğitsel ve güvenilir hemşirelik hizmeti almalarını sağlamaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Özel Etimed Hastanesi Hemşireleri; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halini iyileştirme amacına yönelik olarak; Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi için, hemşirelik mesleği ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili dünyadaki gelişim/değişimleri takip ederek bakım hizmetine yansıtacak aktif faaliyetlere yönelmektir.

Hemşirelik Hizmetlerinin sistematik yürütülmesi ve hemşirelik bakımının üst düzeyde karşılanması, süreç ve çıktıların sorgulanarak hemşirelik hizmetlerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, uygun bakım modelleri oluşturarak profesyonel hemşirelik bakım standartlarını uygulayabilmektir. Tüm hemşirelerimizin hastalığa yönelik, hizmet kapsamında hasta ve hasta yakınlarının eğitimine yer verebilmektir.

KALİTE GÖSTERGELERİMİZ

Hemşirelik hizmetlerimizin sunumu sırasında ortaya çıkabilecek uygulama hatalarını tespit edebilmek ya da hemşirelik bakım kalitemizi ölçmek için uluslararası alanda kullanılmakta olan Kalite İndikatörleri kullanılmaktadır. Verilere dayalı olarak elde edilen sonuçlar ile hizmetin aksayan yönlerine ilişkin iyileştirmeler yapılabilmektedir. Hasta memnuniyeti kriterimiz olacaktır.