40 Yaş Üstü Kadın Check-Up

40 Yaş Üstü Kadın Check-Up

İç   Hastalıkları.
Kardiyoloji.
Kadın Hastalıkları ve Doğum.
Göz Hastalıkları.
Glukoz
CRP (Türbidimetrik)
TSH
Serbest T3
Serbest T4
Gaitada gizli kan aranması (manuel)
Kalsiyum (Ca)
Folat
Vitamin B12
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Tam Kan (Hemogram)
Sedimentasyon
ÜRE – Kan üre azotu (BUN)
Ürik asit
HDL kolesterol
Kolesterol
LDL kolesterol
Trigliserid
Aspartat transaminaz (AST)
Alanin aminotransferaz (ALT)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
İdrar tetkiki (Strip ile)
Anti HBs (Mikropartikül   immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
Meme US (bilateral)
Abdomen US, tüm
Akciğer grafisi (iki yön)
Tiroid US
Ekokardiyografi
Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi
EKG

 

Ankara Kadın Check-Up
Kadın Check-Up
Ayrıntılı Check-Up

Bu gönderiyi paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir