Tıbbi Bölümlerimiz

Bölümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Sağlık Uzmanları

Cerrahi branşlarımız, dahili branşlarımız, yoğun bakımlar, acil servis, ağız ve diş sağlığı polikliniği yer almaktadır

Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümü’müz kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür. Erişkin Kardiyoloji bünyesinde bir koroner bakım ünitesi, kateter hastaların takip edildiği servis, kardiyoloji polikliniği, Anabilim Dalı birimi, kateter ve elektofizyoloji laboratuvarları ile girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, Holter, ambulatuar kan basıncı, tilt testi, pacemaker kontrolü) yapıldığı kardiyoloji laboratuvarı bulunmaktadır.


Gastroenteroloji

Poliklinik hizmeti yanı sıra endoskopi dalında da tanı ve tedavi amaçlı tüm gastroenteroloji işlemleri yapılmaktadır. Diyagnostik amaçlı üst gastrointestinal sistem için özofagogastroduodenoskopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri, kalın barsak incelemesi için de kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Tanı için yapılan bir diğer işlem de karaciğer iğne biyopsisidir.


Göğüs Hastalıkları

Hastanemizin göğüs hastalıkları polikliğine başvuran hastalardan alınan detaylı anamnez, fizik muayene, laboratuvar incelemesi, SFT, radyoloji incelemeler ile tanı konularak ayaktan tedavisi veya gerekli görülen durumlarda yatarak tedavi yapılmaktadır.


Ağız ve Diş Sağlığı

  • Implant
  • Zirkonyum Destekli Porselen
  • Metal Desteli Porselen
  • Diş Eti Tedavileri
  • Estetik Kompozit Dolgu
  • Kanal Tedavisi
  • Diş Beyazlatma
  • Hareketli Protez
  • Gömülü Diş Cerrahi Çekimi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kendi alanında, tıp dünyasındaki her gelişimi yakından izleyen ve uygulayan Etimed Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü; kadın hastalıkları, hamilelik, doğum öncesi ve doğumla ilgili problemlerin çözümünde de modern tıbbın tüm olanaklarıyla hizmet vermektedir.


İç Hastalıkları

Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (Genel dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir.

Ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından, karaciğer hastalıklarına tüm sorunların başvuru ve çözüm merkezi İç Hastalıkları Ünitesi’dir.

Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji İmmunoloji-Allerji, Diabet, Kardiyoloji gibi kendini hızla yenileyen yan dallar hep Dahiliyenin içinden doğmadır.