Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

PRP Nedir ve Nasıl Elde Edilir?

 

PRP Nedir ve Nasıl Elde Edilir?

Platelet Rich Plasma (PRP); kanda bulunan “trombosit”ten zengin serum anlamına gelmektedir. Son 10 yıldır kas iskelet sistemi hastalıklarında da uygulanmaya başlamıştır. Kişinin kendi kanı damar yolu ile alınır. Kan yüksek devirli motorlu aletler (santrifüj) içerisinde 10-15 dakika çevrildikten sonra kanın şekilli elemanları ve serumu tabaka halinde ayrışır. En altta kırmızı kan hücreleri ortada trombositler (pıhtılaşmayı sağlayan hücreler) ve en üstede serum (plazma) yer alır. Steril koşullarda buradan trombositler bir enjektöre çekilir, bir miktar serum (plazma) ile karıştırılarak tedavi edilecek bölgeye yine steril koşullarda uygulanır.

Etki Mekanizması Nasıldır?

Yaralanan, zedelenen veya problemler gösteren kas, tendon ve benzeri dokuların onarım süreci; bölgedeki pıhtılaşmış kanın içindeki trombositlerin parçalanması ile ortaya çıkan cytokinler (hücrelerin yaralanma bölgesine göçünü sağlar) ve büyüme faktörlerinin başlattığı enflamasyon ile başlar. Enflamasyon; çarpma, vurma, zedelenme sonucu oluşan şişme olarak anlaşılabilir. İyileşme sürecini bu enflamasyon başlatır. Bu enflamasyonla aktive edilen ve prolifere olan progenitor  hücreler dokudaki kendiliğinden iyileşmeyi başlatır. PRP enjeksiyonlarının amacı hastalıklı bölgeye trombositten zengin bu materyeli enjekte ederek bölgede iyileşmeyi sağlamaktır.

PRP Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Omuz zedelenmeleri ve problemleri, aşil tendiniti, kuadriseps ve patellar tendinit, adduktor tendinit, topuk dikeni, biseps yaralanmaları  , lateral – medial epikondilit (tenisçi-golfçü dirseği),gibi hastalıklarda ,Menisküs problemlerinde ve diz kireçlenme, kıkırdak lezyonlarında da kullanılabilmektedir.

Hastanın kendi kanının ayrıştırılarak yine kendi dokusuna enjeksiyonu uygulaması olduğu için allerjik reaksiyon beklenmez. Ancak uygulama ile bölgede enflamasyon meydana geleceği için, şişme hafif ağrı gibi şikayetler beklenebilir.

Nasıl Uygulanır?

 • Hastadan damar yolu ile 10-20 mililitre venöz kan alınır.
 • Alınan kan santrifüj tüpüne konulur. 15 dakika santrifüjlenir.
 • Elde edilen PRP enjektöre alınır,
 • Uygulama bölgesi temizlenir. Hastalıklı bölgeye PRP enjekte edilir.
 • Sonrasında özel bir önleme gerek yoktur.
 • Hastada uygulama bölgesinde enfeksiyon veya cilt lezyonu , vücut direncini düşüren hastalıklar ve kanama problemleri  olmamalıdır.

Hastanemizde PRP Uygulanan Hastalıklar

 • menisküs ve ön çapraz bağ yaralanmaları
 • kireçlenmeler
 • Tenisçi ve golfçü dirseği
 • Aşil, patellar tendinit
 • Topuk dikeni
 • Omuz rotator kaf problemleri

 

Daha fazla oku...

Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Osteoporoz, kemik erimesi olarak da bilinen, kemiklerin kütle kaybetmesine yol açan ve en yaygın görülen kemik metabolizması hastalığıdır.

Kemiklerin kütle ve kalitesindeki azalma kolaylıkla kırılabilmesine neden olmaktadır. 50 yaşın üzerinde her 8 kişiden 1’inde osteporoza bağlı omurga kırığı gelişmekte olup bu oran yaş ile birlikte artmaktadır. Osteoporotik kırıklar olarak tanımlanan kırıklar, omurga, kalça ve el bileği kırıklarıdır.

KORUNMA & TEDAVİ

Osteoporozu önlemek için alınabilecek tedbirler: Kalsiyum, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenmedir. Bunlar aynı zamanda tedavi için de yararlı önlemlerdir. Farklı tedavi seçenekleri değerlendirilirken, risklerinizin tanımlanması ve bunların tedavileri hakkında bilgilendirilmeniz yanı sıra, yaşınızın, aktivite durumunuzun, diğer sağlık problemlerinizin ve kişisel tercihlerinizin hesaba katılması gerekecektir.

Kemik erimesi tedavisi

Daha fazla oku...

Ankilozan Spondilit

Ankilozan spondilit (AS), çoğunlukla genç yaşlarda ortaya çıkan ve esas olarak omurgayı ve omurganın son kısmı ile leğen kemikleri arasında yer alan sakroiliyak eklemleri etkileyen inflamatuvar (iltihaplı) bir romatizmadır.

AS’in en önemli özelliği, inflamatuvar bel ağrısına neden olmasıdır. Bel, sırt, boyun ve kalçaların arka kısımlarında hissedilen ağrı, dinlenmeyle ortaya çıkar veya şiddetlenir ve günlük hareketlerle azalır.

Ağrı gecenin ilerleyen saatlerinde uykudan uyandırabilir. Tipik olarak, yarım saatin üzerinde süren sabah tutukluğu/katılığı ağrıya eşlik eder.

Daha fazla oku...

Romatoid Artrit Nedir?

Romatoid artrit (RA), en sık görülen iltihabi eklem hastalığıdır. Eklemlerin iç yüzünü döşeyen “sinovyum” adlı dokunun iltihabı ile başlar ve kıkırdak, kemik, tendon ve bağlarda harabiyet yapabilir. Giderek ilerleyen hastalık, eklemlerin yanında iç organları da etkileyebilir.

Genellikle birden fazla eklemi tutar uzun sürelidir (kronik) ancak ataklar arasında uzun süreli sessiz dönemler de görülebilir. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalık, kişiden kişiye de büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Genellikle genç-orta yaşlı erişkinlerin hastalığıdır ve kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülür.

TEDAVİ

Halen RA’nın kesin tedavisi yoktur. Kullanılan yöntemler ağrıyı gidermeye, iltihabı ve eklem hasarını azaltmaya ya da durdurmaya ve hastanın fonksiyonları ile yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir.

Tedavi hastaya özel planlanır; bunda da hastalığın şiddeti, eşlik eden sağlık problemleri ve bireysel ihtiyaçlar ön planda tutulur.

İstirahat RA hastalarının tedavisinin en önemli parçasıdır. Özellikle akut alevli dönemlerde ilgili eklemlerin istirahati önerilir. Akut dönem dışında, hastanın kendini iyi hissettiği zamanlarda dengeli olarak verilmiş egzersizler hastaya yarar sağlar.

Daha fazla oku...

Osteoartroz (Kireçlenme) Nedir?

Kireçlenme veya diğer adıyla artroz olarak bilinen romatizmal hastalık toplum içinde en yaygın olan rahatsızlıklardan birisi olup eklem kıkırdağının aşınmasıyla ortaya çıkar.

Omurga hariç tüm eklemlerdeki kemiklerin üzeri ince bir kıkırdak tabakası ile kaplanmış olup bu tabaka ekleme binen yükün geniş bir yüzeye dağılmasını ve hareketin kayganlığını sağlar. Ancak zamanla, yaş ve diğer faktörlerin etkisiyle kıkırdak tabakalarda bozulmalar başlar, eklem kıkırdağının yüzeyi düzensiz hale gelir, kalınlığı giderek azalır ve bunun sonucunda eklem ağrıları başlar.

TEDAVİ

Eklem ağrıları için önce basit ağrı kesiciler kullanılır. Bunlar yeterli olmazsa antiromatizmal ilaçlar denenir. Eklem hareket açıklığını geliştirmek ve ağrıları azaltmak için en etkili yöntemlerden biri fizik tedavidir. Elektrikli veya mekanik fizik tedavi yöntemlerinin bir program dahilinde uygulanmasıyla yakınmalar azalır, hareketler kolaylaşır.

Fizik tedaviden sonra eklemi fazla zorlamayan günlük egzersiz programlarını düzenli olarak yapmak çok önemlidir. Zira eklem kıkırdağı ancak hareket halindeyken eklem sıvısından beslenir. Ağrı nedeniyle hareketten kaçınılırsa hem kıkırdağın beslenmesi azalır, hem de kas dokusunda zayıflamalar olur. Ağrı ve hareket kısıtlılığını azaltmak amacıyla hekim kontrolunda olmak şartıyla kaplıca tedavileri de yarar sağlayabilir.

Son yıllarda eklem içine yapılan özel bazı enjeksiyonlar da 6 ay- 1 yıl kadar süren rahatlık sağlayabilmektedir. Yine son zamanlarda eklem kıkırdağının kendini yenilemesine yardımcı olduğu düşünülen bazı ilaçlar çıkmıştır. Glikozamin ve kondroitin sülfat bileşimindeki bu ilaçların uzun süreli kullanımları bazı hastalarda yarar sağlamaktadır.

Daha fazla oku...