Kardiyoloji

Anjio Nedir?

Vücudumuzdaki organların canlılığını koruyabilmeleri ve görevlerini yapabilmeleri için oksijen ve besin maddelerine gereksinimleri vardır. Gerekli olan oksijen ve besin maddeleri organlara atardamar (arter) yoluyla kan ile taşınır. Kanın atardamarlara pompalanması işini kalbimiz yapar.

Kalbimizin görevini yapabilmesi için beslenmesi gereklidir. Kalbin kendisini besleyen damarlara “koroner damar” (koroner arter) denmektedir. Koroner arterlerde damar sertliği sonucu oluşan daralma veya tıkanma neticesinde kalbimiz yeterince beslenemez ve görevini aksatır. Sonuçta pompa görevi aksadığından kan aracılığıyla organlarımıza ulaşan oksijen ve besin maddeleri azalır ve zamanla çeşitli organlara ait belirtiler ortaya çıkar.

 

RİSKLER NELER?

Koroner arter hastalığının risk faktörleri ise şunlardır:

 • Yaş ve cinsiyet
 • Kişisel veya ailesel öykü
 • Sigara içmek
 • Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
 • Şeker hastalığı
 • Kolesterol yüksekliği
 • Şişmanlık
 • Fiziksel aktivite azlığı

 

KORONER ANJİYOGRAFİ NEDİR?

Koroner anjiyografi bir tanı yöntemi olup bir ameliyat türü değildir. Koroner anjiyografi kalp damarları (koroner arter) içine özel bir ilaç verip, özel bir görüntüleme sistemi kullanılarak görüntülerinin alınması işlemidir. Koroner anjiyografi, anjiyografi cihazı ve eğitimli-deneyimli kardiyoloji uzmanı ile sağlık personelinin bulunduğu gelişmiş laboratuarlarda yapılır. İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, işlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir.

KORONER ANJİYO NEDEN YAPILMALIDIR?

Koroner arter hastalığının özellikle kalp hastalığı risk faktörlerine sahip kişilerde erken tanı ve tedavisi hayati önem kazanmaktadır. Amaç kişiyi olası kalp krizinin sonuçlarından korumaktır. Bu nedenle EKG, EKO (ekokardiyografi), eforlu EKG (koşu bandı) gibi kardiyolojik tetkikler neticesinde koroner arter hastalığı şüphesi görülen kişilerde tanının kesinleşmesi için koroner anjiyografi denen tanısal işlemin yapılması gereklidir.

HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

 • Risk faktörü olup koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısına sahip kişilerde,
 • Kalp krizi geçirenlerde,
 • Daha önceden koroner girişim (balon-stent) veya koroner arter ameliyatı olup göğüs ağrısı tekrarlayanlarda,
 • Koroner arter hastalığı dışında kalp ameliyatı (kalp kapağı) olacak kişilerde,
 • Kalp dışı damar (arter) ameliyatı olacak kişilerde,
 • Hayatı tehdit eden ciddi ritim bozukluğu olanlarda,
 • Girişimsel olmayan testlerde (EKG, ekokardiyografi veya eforlu EKG) anormalliği olan riskli kişilerde koroner anjiyografi ile kalp damarları görüntülenmelidir.

 

KARDİYOLOJİ KLİNİĞİMİZ

Kardiyoloji kliniğimizde, klinik kardiyovasküler hastalıkların ayakta veya yatarak takibi yanında (poliklinik ve servis hizmetleri), girişimci kardiyoloji kliniği (anjiyografi, koroner, periferik damarların girişimsel tedavisi), kalp pili takılması, non-invazif tanı üniteleri (ritim ve tansiyon holteri, ekokardiyografi laboratuarı, efor testi) hastanemizde bulunmaktadır.

 

HASTA OLMAYANLAR DA BİLİNÇLENMELİ

Kliniğimizde kardiyovasküler hastalığı olan tüm hastalarımız tetkik ve tedavi edilmektedir. Hipertansiyon hastaları, koroner damar hastaları, aritmili hastalar, kalp yetersizliği hastaları, kalp kapak hastalıkları, erişkin yaşta doğumsal kalp hastaları modern imkanlarımız ile tetkik ve tedavi edilmektedir.

Ayrıca, koruyucu ve risk faktörlerine yönelik aydınlatıcı bilgi vermeye yönelik hizmetlerimiz de hekimlerimiz tarafından verilmektedir.

Amacımız, kalp ve damar hastalarının güncel, çağdaş yöntemlerle tanı ve tedavisini sağlamak, bilimsel, çağdaş hastanecilik uygulamaları ile hastalarımıza en iyi hizmeti vermektir. Ayrıca hasta olmayan kişilerin de kalp sağlığı açısından uyarılmasını, eğitilmesini, koruyucu hekimlik prensiplerimiz çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

Amacımız, kalp ve damar hastalarının güncel, çağdaş yöntemlerle tanı ve tedavisini sağlamak, bilimsel, çağdaş hastanecilik uygulamaları ile hastalarımıza en iyi hizmeti vermektir.

Bölüm Doktorlarımız

Daha fazla oku...