Üroloji

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik genellikle ilk başvurulan tedavidir. Hangi ilaçlar reçete edilir ve ne kadar süre kullanılacağı sağlık durumunuza ve idrarda bulunan bakteri türüne bağlıdır.

Basit enfeksiyon

Basit idrar yolu enfeksiyonları için sıklıkla önerilen kullanımlar aşağıdakileri içerir:

 • Trimetoprim / sülfametoksazol (Bactrim, Septra, diğerleri)
 • Fosfomisin (Monürol)
 • Nitrofurantoin (Macrodantin, Macrobid)
 • Cefaleksin (Keflex)
 • Seftriakson

Siproklorolasür (Cipro), levofloksasin (Levaquin) ve diğerleri gibi florokinolon olarak bilinen antibiyotik grubu, basit İYE’ler için genellikle önerilmemektedir; çünkü bu ilaçların riskleri genellikle komplike olmayan ĐYE’lerin tedavisindeki faydalardan daha ağır basmaktadır. Karmaşık bir İYE veya böbrek enfeksiyonu gibi bazı vakalarda doktorunuz başka tedavi seçeneğinin bulunmadığı durumlarda fluorokinolon tıbbı reçete edebilir.

Genellikle, tedavinin birkaç gün içinde semptomları giderir. Fakat bir hafta veya daha uzun süre antibiyotik kullanmaya devam etmeniz gerekebilir. Reçete edilen antibiyotiklerin tümünü özenle kullanınız.

Başka türlü sağlıklı olduğunuzda ortaya çıkan komplike olmayan bir İYE için, doktorunuz bir ila üç gün boyunca bir antibiyotik almak gibi daha kısa bir tedavi önerisinde bulunabilir. Ancak bu kısa tedavinin enfeksiyonunuzu tedavi etmek için yeterli olup olmadığı belli belirtilere ve tıbbi geçmişinize bağlıdır.

Doktorunuz idrar yaparken yanmayı hafifletmek için mesane ve idrar yollarını uyuşuran bir ağrı kesici ilaç (analjezik) de reçete edebilir, ancak ağrı genellikle antibiyotik başladıktan kısa süre sonra hafifletilir.

Sık enfeksiyonlar

Sıklıkla görülen ĐYE’leriniz varsa, doktorunuz aşağıdaki gibi bazı tedavi önerileri yapabilir:

 • Düşük doz antibiyotikler, başlangıçta altı aydır, ancak bazen daha uzun
 • Kendi kendine teşhis ve tedavi, eğer doktorunuzla iletişim halinde kalırsanız
 • Enfeksiyonlarınız cinsel aktiviteye bağlıysa, cinsel ilişki sonrası tek bir antibiyotik dozu
 • Vajinal östrojen tedavisi postmenopozal ise
Daha fazla oku...

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) idrar sisteminizin herhangi bir yerinde böbrekleriniz, üreterleriniz, mesane ve idrar yollarınızdaki bir enfeksiyondur. Enfeksiyonların çoğu alt idrar yollarını, yani mesane ve üretra ile ilgilidir.

Kadınlar erkeklerden bir çok İYY geliştirme riski altındadır. Mesanenizle sınırlı olan enfeksiyon ağrılı ve sinir bozucu olabilir. Bununla birlikte, idrar yolu enfeksiyonu böbreklerinize yayılırsa, ciddi sonuçlara yol açabilir.

Doktorlar tipik olarak idrar yolu enfeksiyonlarına antibiyotik tedavisi uygularlar. Ancak, ilk önce bir idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma şansınızı azaltmak için önlemler alabilirsiniz.

Kadın idrar sitemi


Erkek idrar sistemi

 

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri

İdrar yolu enfeksiyonları her zaman belirli semptomlara neden olmaz ancak çoğunlukta aşağıdaki semptomları doğururlar:

 • İdrar yapmak için güçlü, kalıcı bir dürtü
 • İdrar yaparken yanma hissi
 • Sık sık, az miktarda idrar yapmak
 • Sarışın görülen idrar
 • İdrar, kırmızı, parlak pembe veya kola  görünür – idrarda bir kan bulgusu
 • Güçlü kokulu idrar
 • Pelvik ağrı, kadınlarda – özellikle pelvis merkezinde ve pubik kemik alanında

Yaşlı yetişkinlerde idrar yolu enfeksiyonları gözden kaçırılabilir veya yanlış anlaşılabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu türleri

Her bir İYE tipi üriner sisteminizin hangi bölümüne bulaştığına bağlı olarak daha spesifik belirti ve semptomlara neden olabilir.

 
Etkilenen idrar yolları bölümü Belirti ve bulgular
Böbrekler (akut pyelonefrit)
 • Üst sırt ve yan ağrıları
 • Yüksek ateş
 • Titreme ve üşüme
 • Mide bulantısı
 • Kusma
Mesane (sistit)
 • Pelvik basınç
 • Alt karın rahatsızlığı
 • Sık sık ağrılı idrara çıkma
 • İdrardaki kan
Üretra (üretrit)
 • Idrara çıkma ile yanma
 • Deşarj

 

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

Daha fazla oku...

Varikosel Nedir?

Varikosel;  erkeklerde, torbalardaki (testislerdeki) toplardamaların genişleyip varisleşmesi sonucu içerisinde kan birikmesiyle oluşan bir hastalıktır. Genelde 20 yaşından sonra ortaya çıkar. İnfertilite problemi çeken erkeklerin, yarıya yakınında varikosel vardır. Sonradan infertil olan erkeklerde ise bu oran çok daha fazladır.

Normalde testislerdeki (torbalardaki) toplardamarlarda, kanın geri akımını engelleyen kapakçılar vardır. Bu kapaklar sayesinde kan geriye dönmeden, tek bir yönde akar. Bu kapakçıklarda ortaya çıkan bir problem, bu damarlardaki kanın geriye doğru basınç yapmasına yol açar ve kan birikmesi görülür. Bu birikme sonucu, damarlar genişler ve varis ortaya çıkar.

Varikosel hastalarının bir kısmının belirttiği herhangi bir şikayet yokken, bir kısmında da testislerinde, sürekli sancı şeklinde bir ağrı ve bu bölgede oluştuğu belirtilen ağırlık hissi vardır. Varikoselden korunmak için, testislerin hareketini kısıtlayan dar ve sert pantolonlar tercih edilmemelidir, kot pantolon testislerin ısısını bozabileceğinden giyilmemesi yararlıdır ve fazla ayakta durmak da varikosel için bir risk olduğundan kaçınılmalıdır.

Daha fazla oku...