Doktor Hakları

 • Hekimin baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı,
 • Çağdaş, bilimsel tıp olanaklarından yararlanma hakkı,
 • Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı,
 • Hekimin kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma hakkı,
 • Hekimin hastayı devretme hakkı,
 • Hekimin risklerden korunma ve sağlığını koruma hakkı,
 • Hekimin yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı,
 • Hekimin danışma hakkı,
 • Hastaya iyileşme garantisi vermeme hakkı,
 • Hekimin yönetsel süreçlere katılma hakkı,
 • Yeterli zaman ayırma hakkı,
 • Tedavi yöntemini seçme hakkı,
 • Hasta aleyhinde tanıklıktan çekilme hakkı.