Hekimlerimiz - Prof. Dr. Cavit ÇÖL

Sağlık Profesyonellerimiz

Prof.Dr. Cavit ÇÖL

Genel Cerrahi

Eğitim

Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İhtisas: Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Profesörlük Ünvanı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007

Randevu Al

Deneyim

 • Prof. Dr. Cavit Çöl 1959 yılında Nevşehir’de doğdu. 1976 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Eğitimine başladı.
 • 1982 yılında Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2 yıllık zorunlu hizmetini Samsun’da yaptı. 1984 yılında Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimine başladı ve 1988 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu. 1988-2001 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.
 • 2001 yılında Genel Cerrahi Doçent’i oldu. 2002 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalı’nda öğretim üyesi oldu ve 2007 yılında Genel Cerrahi Profesörlüğüne atandı.
 • Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Cavit Çöl, çok sayıda ulusal ve uluslar arası kongre, konferans ve sempozyuma moderatör, panelist, konuşmacı veya oturum başkanı olarak katılmış, ayrıca bu toplantılarda çok sayıda bilimsel bildiri sunmuştur. Çok sayıda ulusal ve uluslar arası derneğe üye olan Prof Dr Cavit Çöl'ün tıbbi çalışmalarına ait Scinence Citation Index Expanded veya diğer uluslar arası indekslerce taranan bilimsel dergilerde yayınlanan 47 İngilizce makalesi ve ulusal tıp dergilerinde yayınlanan 56 Türkçe makalesi mevcuttur.

Mesleki İlgi Alanları

 • Meme - Endokrin Sistem Cerrahisi
 • Kolorektal Cerrahi
 • Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
 • Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi
 • Onkolojik Cerrahi

Mesleki Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği Ankara Tabip Odası
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Ankara Cerrahi Derneği
 • ESSO (European Society of Surgical Oncology)
 • ISGIO (International Society of Gastrointestinal Oncology)
 • ELCD (Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği)
 • TKRCD (Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği)
 • Ankara Meme Hastalıkları Derneği
 • Endokrin Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneğ