Hasta Hakları

 • Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı,
 • Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı,
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı,
 • Modern tanı, tedavi ve bakım uygulamaları isteme hakkı,
 • Tıbbı gereklilik çerçevesinde müdahale isteme hakkı,
 • Yeni ve farklı tedavi metotlarının uygulanmasını isteme hakkı,
 • Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı,
 • Bilgi alma hakkı,
 • Muvafakat verme hakkı,
 • Mahremiyete saygı duyulmasını isteme hakkı,
 • Tıbbi özen isteme hakkı,
 • Güvenliğin sağlanmasını isteme hakkı,
 • Dini vecibelerden yararlanma hakkı,
 • Ziyaretçi isteme hakkı,
 • Refakatçi isteme hakkı,
 • Doku ve organ alınmasında karar verme hakkı,
 • Tedaviyi durdurma ya da reddetme hakkı,
 • Bilgilerin gizli tutulmasını isteme hakkı,
 • Kayıtları inceleme hakkı,
 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı bulunmaktadır.