İdari Kadro

 

Mesul Müdür: Dr. Serdar SARGIN

Mesul Müdür Yardımcısı: Op. Dr. M. Akif GÖKÇEOĞLU

İdari Direktör: Mehmet KARACA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü: Nazmiye YILDIZ

Mali Hizmetler Direktörü: Sueda YALÇIN

Hasta Hizmetleri Müdürü: Ayfer GÖVSULU