İdari Kadro

Genel Koordinatör: Uzm. Dr. Ömer Çağlar YILMAZ

Mesul Müdür: Dr. Serdar SARGIN

Mesul Müdür Yardımcısı: Op.Dr.Süleyman YURTTUTAN

Mesul Müdür Yardımcısı: Uzm. Dr. Evrim YANMAZ ERDOĞMUŞ

İdari Direktör: Mehmet KARACA

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü: İlknur ARSLAN

Mali Hizmetler Direktörü: Sueda YALÇIN

Hasta Hizmetleri Müdürü(Vekili): Firuze PEKÖZ