Sağlık Rehberi

Panik Bozukluk ve Tedavisi

Panik bozukluğu, yineleyen panik atakları ile kendisini gösterir. Yineleyen beklenmedik panik atakları ile birlikte başka atakların da olabileceğine ilişkin sürekli bir kaygı (beklenti anksiyetesi) ile kendisini belli eder. Kişi, panik atağının kalp krizine neden olacağını düşünebilir, panik atağı sırasında aklını kaybetmekten korkabilir; bunlarla ilgili kaygı duyar ve ataklarla ilişkili davranış değişiklikleri gösterir. Panik atağı, aşağıdaki semptomlardan dördünün ya da daha fazlasının aniden başladığı ve 10 dakika içinde en yüksek düzeyine ulaştığı yoğun bir korku ya da
rahatsızlık duyma dönemidir:

 • terleme, titreme, çarpıntı,
 • kalp atımlarını duyumsama ya da kalp hızında artma
 • nefes darlığı ya da boğuluyormuş gibi olma duyumları
 • soluğun kesilmesi
 • göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi
 • bulantı ya da karın ağrısı
 • baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılacakmış gibi olma
 • derealizasyon (gerçekdışılık) ya da depersonalizasyon (benliğinden ayrılmış olma) hisleri
 • kontrolünü yitireceği ya da çıldıracağı korkusu
 • ölüm korkusu
 • paresteziler (uyuşma ve karıncalanmalar)
 • üşüme, ürperme, ya da ateş basması hisleri
  Sıklıkla diğer psikiyatrik bozukluklar panik bozukluğuna eşlik eder. Fobiler, yaygın anksiyete bozukluğu ve major depresyonun yanısıra alkol/madde kötüye kullanımı/bağımlılığı panik bozukluğu ile birlikte bulunabilir.
Daha fazla oku...

Vertigo hastalık değildir?

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO (BPPV): KRİSTAL OYNAMASI

 • Yerçekimine karşı yapılan baş hareketleriyle ortaya çıkan, kısa süreli fakat oldukça şiddetli baş dönmeleridir
 • BPPV sık bir rahatsızlıktır ve bütün baş dönmesi vakalarının %25’ini oluşturduğunu belirtilmektedir
 • Hasta çevresindeki eşyaların döndüğünü söyler
 • Baş dönmesi kısa sürelidir.(5-30 saniye)
 • Bulantı sıklıkla vardır. Ama kusma görülmez
 • Hastanın işitmesi normaldir, çınlama ve uğultu tariflemez
 • BPPV çeşitli iç kulak hastalıklarının bir sekeli olarak ortaya çıkabilen bir sendromdur
 • Hastaların çok az bir kısmında BPPV nedeni ortaya konulabilinir. Olguların büyük bir çoğunluğunda sebep bulunamaz. Nedeni ortaya konanlar arasında en sık neden kafa travması  ve iç kulağın viral enfeksiyonlarıdır.
 • BPPV hastalarında kadın erkek oranı 2.3’tür ve 60 yaş üzerinde pik yapar.

 

PATOFİZYOLOJİ

Denge , organizma lokomotor sisteminin statik ve dinamik olarak uyum içinde çalışmasıdır. Dengenin sağlanmasında üç aşama vardır; Bilgilendirme, bilgilerin denge merkezinde algılanması ve hazırlanması, Uygulama (motor yanıt). Bilgilendirme üç ayrı organ tarafından sağlanır; Oküler sistem(göz), vestibüler sistem(iç kulak denge organı) ve proprioseptif sistem (derin duyu).

İç kulakta bulunan semisürküler kanallar açısal hareketlerden,  vestibül ise lineer (doğrusal) hareketlerin algılanmasından sorumludur.  Denge organımız   anatomik yapısına baktığımızda otokonidia dediğimiz mikro kalsifiye taşları bulunduran  özelleşmiş bir nöroepitele sahiptir.

 

BPPV oluşumunun fizyopatolojisini açıklamak için öne sürülen teori; İç kulakta vestibülde bulunan  otokonidiaların (mikrokalsifiye taşlar)  normalde olması gereken yerden ayrılarak gene iç kulakta başka alanlara dökülmesidir. Bu dökülme sonucu ya iç iç kulak kanalları içerisindeki sıvının hareketini etkileyerek, yada iç kulaktaki silyalı dokulara yapışıp onların hareketini etkileyerek kişide baş dönmesi semptomlarının oluşmasına neden olurlar.

BPPV  TANI

Hastaların tipik anemnezleri vardır. Çoğunlukla orta ve orta ileri yaş olgularda ani başlayan, bazen uyku esnasında başlayıp hastayı uyandıran baş dönmeleri vardır. Baş dönmeleri özellikle yatakta sağa sola dönerken, başını sağa sola hareket ettirirken aniden başlayıp çok kısa süren (çoğunlukla bir dakikadan az), otolojik semptomların (işitme azlığı, kulak çınlaması, kulakta dolgunluk hissi) ve nörolojik semptomların( motor ve duyu kaybı)  eşlik etmediği tarzdadır. Hasta bir süre hareketsiz kalır ise baş dönmesi geçer ancak başını etkilenen tarafa çevirdiğinde tekrar baş dönmeleri başlar.

 • Hastalığın tanısında Dix ve Hallpike olarak isimlendirilen pozisyonel test kullanılır
 • Bu test esnasında hasta belirli pozisyonu alınca baş dönmesi ve istemsiz göz hareketleri (nistagmus) başlar. Nistagmus baş dönmesi yapan bir çok durumda istemsiz veya baş hareketleri ile proveke edilerek ortaya çıkabilir. Ancak  bu test ile  hastanın gözlerinde BPPV ye özgü bazı nistagmus hareketleri gözlendiğinde hastaya tanı kanulabilinir. Tanı için ekstra bir tetkik yapmaya gerek yoktur.

 

TEDAVİ

Tedavide medikal ajanların yeri yoktur. Düzeltici manevraları yapılamayan çok şiddetli olgularda vestibülosüprasan ajanlar klinik semptomları  yatıştırmak için verilebilir ancak hastalığı tedavi etmez.

Tedavide bazı düzeltici manevralar ile otokonidyaların iç kulakta ait oldukları alana geri gönderilmesi amaçlanmaktadır. Birkaç değişik düzeltici manevra vardır ancak en sık kullanılanı Epley manevrasıdır. Hastalar çoğunlukla bu manevralardan fayda görüp iyileşme periyoduna girerler.

Daha fazla oku...

PRP Nedir ve Nasıl Elde Edilir?

 

PRP Nedir ve Nasıl Elde Edilir?

Platelet Rich Plasma (PRP); kanda bulunan “trombosit”ten zengin serum anlamına gelmektedir. Son 10 yıldır kas iskelet sistemi hastalıklarında da uygulanmaya başlamıştır. Kişinin kendi kanı damar yolu ile alınır. Kan yüksek devirli motorlu aletler (santrifüj) içerisinde 10-15 dakika çevrildikten sonra kanın şekilli elemanları ve serumu tabaka halinde ayrışır. En altta kırmızı kan hücreleri ortada trombositler (pıhtılaşmayı sağlayan hücreler) ve en üstede serum (plazma) yer alır. Steril koşullarda buradan trombositler bir enjektöre çekilir, bir miktar serum (plazma) ile karıştırılarak tedavi edilecek bölgeye yine steril koşullarda uygulanır.

Etki Mekanizması Nasıldır?

Yaralanan, zedelenen veya problemler gösteren kas, tendon ve benzeri dokuların onarım süreci; bölgedeki pıhtılaşmış kanın içindeki trombositlerin parçalanması ile ortaya çıkan cytokinler (hücrelerin yaralanma bölgesine göçünü sağlar) ve büyüme faktörlerinin başlattığı enflamasyon ile başlar. Enflamasyon; çarpma, vurma, zedelenme sonucu oluşan şişme olarak anlaşılabilir. İyileşme sürecini bu enflamasyon başlatır. Bu enflamasyonla aktive edilen ve prolifere olan progenitor  hücreler dokudaki kendiliğinden iyileşmeyi başlatır. PRP enjeksiyonlarının amacı hastalıklı bölgeye trombositten zengin bu materyeli enjekte ederek bölgede iyileşmeyi sağlamaktır.

PRP Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Omuz zedelenmeleri ve problemleri, aşil tendiniti, kuadriseps ve patellar tendinit, adduktor tendinit, topuk dikeni, biseps yaralanmaları  , lateral – medial epikondilit (tenisçi-golfçü dirseği),gibi hastalıklarda ,Menisküs problemlerinde ve diz kireçlenme, kıkırdak lezyonlarında da kullanılabilmektedir.

Hastanın kendi kanının ayrıştırılarak yine kendi dokusuna enjeksiyonu uygulaması olduğu için allerjik reaksiyon beklenmez. Ancak uygulama ile bölgede enflamasyon meydana geleceği için, şişme hafif ağrı gibi şikayetler beklenebilir.

Nasıl Uygulanır?

 • Hastadan damar yolu ile 10-20 mililitre venöz kan alınır.
 • Alınan kan santrifüj tüpüne konulur. 15 dakika santrifüjlenir.
 • Elde edilen PRP enjektöre alınır,
 • Uygulama bölgesi temizlenir. Hastalıklı bölgeye PRP enjekte edilir.
 • Sonrasında özel bir önleme gerek yoktur.
 • Hastada uygulama bölgesinde enfeksiyon veya cilt lezyonu , vücut direncini düşüren hastalıklar ve kanama problemleri  olmamalıdır.

Hastanemizde PRP Uygulanan Hastalıklar

 • menisküs ve ön çapraz bağ yaralanmaları
 • kireçlenmeler
 • Tenisçi ve golfçü dirseği
 • Aşil, patellar tendinit
 • Topuk dikeni
 • Omuz rotator kaf problemleri

 

Daha fazla oku...

Doğum Koçu ve Gebelik Platesi

 • Gebelik Platesi
 • Nefes Egzersizleri
 • Lohusalık ve Bebek Bakımı
 • Doğuma Hazırlık Eğitimi
 • Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

“Doğum mucizesi” bebeğinizin doğma isteği ile başlayan ve yavaş yavaş ilerleyen bir süreçtir. Hayatınızın en muhteşem duygusu olan anneliğe hazırlanırken bu yolculukta profesyonel bir şekilde yolunuza ışık tutmaktayız.

 

Doğuma Hazırlık Eğitimleri

Bu eğitim ile kendinizi ve bebeğinizi olumlu bir doğum mucizesine hazırlarken, korkularınız ile yüzleşerek, bedeninizin farkına vararak bebeğinizin doğma isteğinin geleceği günü bekleyebilirsiniz.

 

Gebelik Platesi

-Gebelik sırasında uygulanacak egzersizler, vücudunuzda ortaya çıkan değişikliklere uyum sağlamanızı kolaylaştırır.

-Kilo alımını kontrol altında tutar.

-Uykunuzu düzenler.

-Dolaşım ve sindirim işlevlerini düzenler.

-Doğumu kolaylaştırır ve doğum eylemini daha rahat geçirmenize yardımcı olur.

-Doğum sonrasında kısa sürede toparlanmanıza yardımcı olur.

 

Nefes Egzersizleri

– Kalbinizi güçlendirir.

– Bedeninizin doğum yapabilme gücünü artırır.

– Korku ve stresi azaltır

– Nefes alma zorluklarını ortadan kaldırır.

– Bebeğinize giden oksijen miktarını artırır.

 

Ayrıntılı bilgi için;
Doğum Koçu; Fatma ÜRÜN
0549 320 22 37

 

Daha fazla oku...

Ramazanda Ağız Bakımı

Ramazan ayında tutulan oruç sırasında uzun süreli açlığa bağlı olarak ağız kokusu ve ağız kuruluğu gibi sorunlar artış gösterir.

 Özellikle diş taşı ve çürük açısından bakımı ihmal edilmiş ağızlarda var olan bakterilerle oluşan ağız kokusu, açlıkla birleşerek çok daha kötü kokulara yol açar. Diş Hekimi Denizhan AVCI, bu sorunların nedenlerini ve çözümleri için küçük ipuçlarını paylaşıyor.
* Ağız kokusu bakımı ihmal edilmiş ağızlarda daha da fazla olur, bu nedenle ramazan öncesi kişisel sağlık ve çevreyi rahatsız etmemek için  mutlaka profesyonel ağız bakımı yaptırılması gerekir.
* Oruç sırasında ağız kuruluğunu önlemek de ayrıca önem kazanır. Bu nedenle sahurda, dişleri, özellikle sodyum lauril sulfat içeren diş macunlarıyla fırçalamaktan kaçınılmalı. Diş macunlarına köpürme özelliği kazandıran sodyum lauril sulfat maddesi ağız kuruluğuna yol açar. Piyasada bulunan macunlarda bu maddeye sıklıkla rastlandığı için fırçalamadan sonra ağız bol su ile çalkalanmalı ya da fırçalama sonrası bir bardak su içilmeli.
* İftar ve sahurda hızlı yenen yemekleri sindirmek için gazlı içecek tüketilir. Oysa, dişlerin asit erozyonuna maruz kalmasını önlemek için asitli içecek tüketimi sınırlandırılmalı veya arkasından ağız suyla çalkalanmalı.
* Kahvaltı yapılmasa bile dişler sabah kalkıldığında mutlaka fırçalanmalıdır. Orucun bozulmasından korkan kişiler, dişlerini macunsuz da fırçalayabilir. Çünkü önemli olanın fırça ile mekanik temizlenmenin sağlanmasıdır.
Daha fazla oku...

1 Ay Boyunca Oruç Tutulduğunda Vücutta Neler Oluyor?

11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Sahur sofraları kurulacak, evin babası işten gelip televizyon başında Akşam Ezanı’nın okunmasını bekleyecek. Hurmalar yenecek ve iftarlar açılacak. Peki, Ramazan Bayramı’na kadar uzanan bu süreçte vücudumuzda neler olacak?

 

İlk 3 Gün

İnsan vücudunun oruç tuttuğunu idrak etmesi, sahurda yediği yemekten tam 8 saat sonra başlıyor. Yani oruçla ilgili açlık ve stres hissi bu raddede başlıyor. Nitekim 8. saat sonunda vücudunuz yediğiniz bütün besini sindirmiş olacak. Burada susuzluk ve sigara gibi alışkanlıkların yarattığı etkiyi elbette işin içine katmıyoruz. 8. saatten sonra, vücudunuz enerji ihtiyacını karaciğerdeki ve kaslardaki glikozdan karşılıyor. Glikoz da sona erdiğinde, enerji kaynağı üretmek için yağlara yönelecek olan vücudunuz yavaş yavaş yağlardan arınır hale geliyor.

 

3. ve 7. Gün Arası

Vücudun oruca alışmaya başladığı sürece geldik. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken şey, sahurda karbonhidrat bazlı yiyeceklere yönelmek ve protein, tuz ve su gibi besinleri vücudun ihtiyacı oranında tüketmek olacaktır.

 

8. ve 15. Gün Arası

Vücudun artık oruç düzeninizi fark ettiği ve kurduğunuz bu yemek yeme periyodunu anlamaya başladığı döneme girdik. Endokrin Uzmanı Dr. Fatma Sağlam, bu süreçle ilgili şunları söylüyor: “Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor. Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor.”

 

16. ve 30. Gün Arası

Ramazan ayının son dönemi ise vücudunuzun ‘detoks’ sürecine girdiği evre oluyor. Organlar daha önce olduğu gibi maksimum kapasiteyle çalışmaya tekrardan başlıyor. Hafıza, konsantrasyon ve stres seviyeniz normale dönüyor ve vücut toksinlerden arınmaya başlıyor.

Ramazan vücudumuz için olumlu mu oluyor olumsuz mu, Dr. Fatma Sağlam bu konuda şöyle konuşuyor: “Oruç tutmak neyi ne zaman yediğimize odaklanmamızı sağladığı için sağlığa faydalı ama bir aylık dönemi uzatıp günbegün oruç tutulmasını önermiyoruz.”

Daha fazla oku...

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KORUMAMIZ ALTINDA!

Değerli müşterilerimiz,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun* kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Etimed Tıp Teknolojileri A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

I.İşlenen Kişisel Veriler

 

Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginizi, Hastanelerimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, Etimed’e; ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup Etimed tarafından II. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve III. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Etimed tarafından Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

 

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 • Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz’in başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Hastane, Tıp Merkezi ve/veya Diş Kliniklerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Hastane, Tıp Merkezi ve/veya Diş Klinikleri ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla hak sahipliğinizi sorgulama veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Hastane, Tıp Merkezi ve Diş Kliniklerilerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi
 • ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

 

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, Etimed’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

III. Kişisel Veri Aktarımı

 

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz; II. Bölüm’de belirtilen amaçlarla; Etimed bünyesinde yer alan sağlık kuruluşlarına gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, sağlık kuruluşlarımıza sevk ile gelişiniz durumunda ve/veya kendinizin iletmesi halinde, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

 

KVKK’ya uygun olarak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

V.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin Etimed Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz hastane adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı kvkk@etimed.com.tr adresine e-posta ile göndererek;

 • Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme amaçlarını öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Etimed’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

 

Etimed, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun Etimed’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.

 

 1. KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

 

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz işlenebilir:

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Etimed’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

VII. Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Onay:

 

Etimed e başvuranlar başvuru esnasında,  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metnini” ad-soyad bilgileri ile birlikte imzalamak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olacaklardır.  Internet sitemizden randevu alınması halinde, internet sitemizin kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, sitemizde yayımlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metni”nin üzerine “tik” atmak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, kişisel verilerin paylaşımı suretiyle verilebilecek ve hizmet alınan kişi veya şirketler ile kuruluşlardan hizmet alınamaması suretiyle hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır. Zira, istinasi durumlar saklı kalmak kaydı ile, “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi  için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulamamasından doyalı ETİMED hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve ETİMED’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Daha fazla oku...

Glokom Tedavisi | Göz Tansiyonu

 

6-12 Mart olarak belirlenen Dünya Glokom Haftasında göz tansiyonu yönünden kontrollerinizi yaptırmayı unutmayın!

Tüm dünyada en sık kalıcı görme kaybına neden olan ve halk arasında Göz Tansiyonu ya da Karasu olarak da bilinen Glokom, kırk yaşın üzerindeki her 40 kişiden 1’inde görülür ve hastalığın ortaya çıktığı 10 kişiden 1’inde total körlüğe neden olabilir.

 

Glokom(göz tansiyonu) hastalığı nedir?

Göz içindeki sıvı basıncının görmeyi sağlayan göz sinirine zarar verebilecek düzeyde olmasıyla ortaya çıkar. Zamanında tedavi edilmezse görme kaybına yol açar.

Belirtileri nelerdir?

Glokom’un en önemli özelliği sinsi seyirli olması ve hemen hiçbir belirti vermeden yavaş yavaş çevreden merkeze doğru görme kaybı yaratabilmesidir. Bazı hastalarda başağrısı, çevrede bazı bölgeleri görememe ve göz önünde renkli ışık haleleri görme gibi bazı belirtilerin erken dönemde farkedilebilmesine karşın çoğu hastada belirgin görme kaybı yaratıncaya kadar hastalığın varlığı anlaşılamaz.Göz tansiyonu tek kriter değildir ve göz tansiyonu normal ölçülen ve göz siniri hassas olan kişilerde de Glokom hastalığı görülebilir.

 

Hangi yaş grubunda görülür?

Glokom herkeste ve her yaşta görülebilir. Ancak, 40 yaşın üzerinde olanlar, ailesinde Glokom bulunan kişiler, şeker hastalığı, hipertansiyonu, hipotansiyonu, miyopisi ve damar hastalığı bulunanlar ve uzun süreli kortizon kullananlar Glokom’un daha sık görüldüğü grupta yer alırlar.

 

Tedavisi nasıl yapılır?

Glokom hastalığının tanısı konulduktan sonra bugün için tedavide amaç, göz tansiyonunu düşürerek göz sinirinin hasarını durdurmak ve görme kaybının ilerlemesini engellemektir. Bu amaçla uygulanabilecek yöntemler ilaç tedavisi, laser tedavisi ve cerrahi tedavi olarak üçe ayrılabilir. Glokom’da ilaç tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmış, etkili yeni ilaçlar tedavinin başarısını büyük ölçüde artırmıştır. İlaç tedavisinde önemli olan hastanın ilaçları sürekli olarak düzenli kullanmasıdır. İlaç kullandırılmayan veya ilaç tedavisine yanıt vermeyen olgularda kullanılan cerrahi yöntemler de son yıllarda giderek artan oranda başarılı olmakta, sürekli ilaç kullanım zorunluluğunu da ortadan kaldırarak etkili tedavi sağlayabilmektedir.

Daha fazla oku...

Koklear Implant

 

Hastanemiz Kulak burun boğaz doktorlarımızdan Doç. Dr. Rıfat KARLI, 2 yaş 8 aylık doğuştan her iki kulağında ileri derecede işitme kaybı olan ve uygulanan işitme cihazlarından fayda görmeyen yabancı uyruklu kız çocuğunun sağ kulağına Koklear Implant (biyonik kulak) operasyonu başarı ile uygulandı.

Bölgemizde ilk koklear implant operasyonu ıraklı bir kız çocuğuna uygulandı.

Koklear implant doğuştan veya sonradan oluşan ileri derece  sensörinöral (iç kulak tipi) işitme kayıplarında konvansiyonel işitme cihazlarından fayda görmeyen olgulara uygulanan bir cihazdır.  Komplike bir kulak operasyonu ile iç kulağa takılan ve elektiriki esaslara göre çalışan bir iç kulak protezidir. Halk arasında Biyonik kulak olarak adlandırılan Koklear implant ameliyatında; kulak arkasından yapılan 3-4 cm lik bir kesi ile girilerek implantın iç parçası kafa kemiği üzerine yerleştirilir. Çok ince hassas elektrotları ise  iç kulakta koklea içine yerleştirilir. Ameliyattan sonra 3-5 gün arası hastanede kalınmaktadır. Yara iyileşmesi gerçekleştikten sonra  dış parçaları  tamamlanan sistem bilgisayarla programlanarak  hasta işitmeye başlamaktadır. Koklear implant dış parçası  gelen sesleri  mikrofonları yolu ile algılar. Sesi dışarıdan alarak kafatasının üzerine yerleştirlen iç parçasına  mıknatısla irtibatı sağlayan bir aktarıcı  yolu ile bu sesleri iletir. İmplantın iç parçasında ise bu sesler işlenerek frekanslarına uygun elektiriksel uyarıma dönüştürülür ve implantın elektrotları vasıtası ile iç kulaktaki hasarlı tüylü hücrelerin dibinde bulunan sinir hücrelerine  ulaştırır ve uyarır. Böylece işitme siniri uyarılmış olur. Oluşan bu sinir uyarımı daha üst merkezlere taşınarak işitme sağlanmış olur.  İşlemin başarısı için; hasta seçimi, cerrahi işlemin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ameliyat sonrası Cochlear Implant kullanıcısının uyumu ve eğitimi  çok önemlidir.

Bİzde kurumumuzda ve bölgemizde  ilk  defa olarak 2 yaş 8 aylık doğuştan her iki kulağında ileri derece işitme kaybı olan ve işitme cihazlarından fayda görmeyen  ıraklı bir kız çocuğunun sağ kulağına koklear implant (biyonik kulak ) operasyonunu  başarı ile uygulandık.

Daha fazla oku...