Etiket - burun

Burun Eti ve Tedavisi

NAZAL KONKA :BURUN ETİ

Halk arasında burun tıkanıklığı yapan septum deviasyonu, nazal polip, konka hipertrofileri, geniz eti gibi bir çok duruma burun eti tabiri kullanılmaktadır. Ancak esas bahsedilen  her iki burun kavitesi içerisinde anatomik olarak var olan üç adet burun eti  (konka) lar ve bunlara ilişkin patolojilerdir. Konkalar solunan havanın havanın ısıtılıp nemlendirilmesini sağlayarak solunum fonksiyonu düzenlenmesinde  çok önemli rolleri olan yapılardır.

Her iki burun deliğinde üst, orta ve alt olmak üç adet konka vardır. Konkalar kemik ve onu örten yumuşak dokudan oluşmaktadır. Konkalara  ilişkin sorunlar çoğunlukla kemik veya yumuşak dokulardan kaynaklanmaktadır.

KONKA PATOLOJİLERİ

Klinik olarak en sık karşılaşılan problem burun tıkanıklığına neden olan alt konka hipertrofisi (büyüme) dir. Bu büyüme çoğunlukla konkanın yumuşak doku kısmından kaynaklanmaktadır. Nadirende konkanın kemik kısmı kalın olabilir.  Alt konkalardaki büyüme enfeksiyöz, allerjik, bazı ilaçların kullanımı, gebelik, gibi durumlara bağlı gelişebilir. Burun orta hat kıkırdağı (nazal septum ) eğriliği durumlarında eğriliğin olduğu tarafın karşısında burun pasajında  alt konka büyümeleri gözlenebilmektedir.

 

Orta konka ile ilgili olarak en sık karşılaşılan anormallik “konka bülloza” adı verilen konkanın kemik yapısının içinde hava olması durumudur. Orta konkanın değişik derecelerdeki pnömatizasyonu olarak tanımlanan konka bülloza genellikle semptom oluşturmamakla birlikte, orta konka bülloza pnömatizasyonun büyüklüğüne göre, nazal septumla olan ilişkisine ve yüzdeki maksiller sinüslerin drenajını etkilemesine göre semptomatik olabilirler. Burun tıkanıklığı, sinüzit, postnazal akıntı, baş ağrısı, koku almada bozukluk  gibi semptomlara neden olabilir. Orta konkanın büllöz olması dışında bazı anatomik varyasyonlarıda (bifid, paradoks orta konka gibi) nadiren klinik semptomların gelişmesine neden olabilir.

Üst konka patolojileri ise çok nadirdir.

Konka patolojileri çoğunlukla ışık altında burun muayenesi veya endoskopik burun muayenesi ile  tanı konulabilinmektedir. Tomografi ile hem konkaların durumu hemde sinüslerin durumu net olarak ortaya konulabilinir.

TEDAVİ

Alt konka hipertrofilerinde medikal tedaviler birinci sırada yer almaktadır. Öncelikle varsa enfeksiyon  tedavi edilmelidir. Özellikle allerjik kaynaklı olduğu düşünülen alt  konka büyümelerinde kortizon içeren spreyler kullanılmaktadır. Medikal tedaviye yanıt alınamayan olgularda cerrahi müdahale planlanmalıdır.  Mukozanın çıkarıldığı cerrahi prosedürler  tercih edilmemektedir. Mukozanın korunduğu submukozal rezeksiyon  uygulamaları daha doğru yaklaşımlardır. Günümüzde radyo frekans yöntemi ile  mukoza altı dokuların ısıtılılarak fibrosiz oluşturup büzüşmesi sağlanarak konka küçültme işlemi efektif ve pratik bir yöntem olarak sıklıkla uygulanmaktadır. Eğer konka kemik kısmında büyüme varsa mukoza korunarak  sadece kemik kısım çıkarılmaktadır.

Orta konka büyümelerinde ancak semptomatik problemler oluşturuyorsa cerrahi müdahale uygulanır.  Eğer hastada burun tıkanıklığı veya sinüzit gibi herhangi bir şikayete neden olmamış ise  müdahale yapılması önerilmez. Endoskop eşliğinde hem orta konkaya hemde sinüs problemlerine aynı anda müdahale etmek mümkündür. Konka büllozanın tedavisinde cerrahi olarak bir kısmının çıkarılması işlemi uygulanır.

Daha fazla oku...

Burun Estetiği Rinoplasti

Yüzümüzün ilk bakışta göze çarpan ve en çok akılda kalan yeri burnumuzdur. Burun yüze kişilik ve karakter kazandırır. Burun şeklinden memnun olunmadığı durumlarda rinoplasti ile burun küçültebilir veya büyütebilir, burun ucunun veya kemerinin şeklini değiştirebilir, burun deliklerinin genişliği daraltılabilir veya burunla üst dudak arasındaki açı değiştirilebilir. Bu ameliyat ile dış görünüşünüz güzelleştirilebilir ve kendinize güveniniz artırılabilir. Aynı zamanda burun içi eğrilikleri gibi soluk almayı engelleyen bazı problemler de bu ameliyatla birlikte giderilebilir.

Yakın geçmişte estetik burun ameliyatı denildiğinde ilk akla gelen kemiği çökük, ucu kalkık ve delikleri büyümüş, estetik olduğu hemen belli olan bir burun şekliydi. Günümüzde geçerli olan estetik anlayış ise; yüz hatları ile uyumlu-orantılı olan ve ameliyat olduğu belli olmayan yani doğal burun elde etmektir. Günümüzün teknolojik imkânları sayesinde yüz görüntüsü dijital fotoğraf makinesi ile bilgisayara alınabilmekte ve bu fotoğrafın üzerinde değişiklikler yapılıp ameliyat sonrası hali görüntü olarak elde edilebilmektedir.

Doktorla hasta arasında, iyi bir iletişim esastır ve çok önemlidir. İlk görüşmede cerrah size burnunuzun neye benzemesini veya nasıl görünmesini arzu ettiğinizi soracak; burnunuzun ve yüzünüzün yapısını inceleyecek ve sizin için mümkün olan ihtimalleri anlata

caktır. Burun kemiklerinizin ve kıkırdaklarınızın yapısı, yüzünüzün şekli, cildinizin kalınlığı, yaşınız ve beklentileriniz temel tartışma konularıdır. Estetik burun ameliyatları için burundaki kemik ve kıkırdak gelişiminin tamamlanması beklenir. Bu bekleme süresi, genç kızlar için 16 yaş civarı erkekler için ise biraz daha geçtir. Ameliyat kararında gençlerin sosyal ve ruhsal uyumunu dikkate almak da önemlidir.

Estetik burun ameliyatı,  hastane ortamında ameliyathane şartlarında yapılan bir işlemdir. Genellikle hasta aynı gün evine dönebilir, bazı durumlarda da bir gün süreyle hastanede kalmak gerekebilir.

Buruna yapılacak müdahale çok küçük ise lokal anestezi (iğne ile uyuşturma) tercih edilebilir, ancak genellikle burun estetiği ameliyatı genel anestezi (tamamen uyuma) ile yapılır. Ameliyat bir veya iki saat kadar sürer.  Bütün dikişlerin burun içinde kaldığı kapalı teknik veya burun-dudak birleşim yerinde dikiş olan açık teknik kullanılabilir.

Ameliyat tamamlandığında burun üzerine yeni şeklini koruması için plastik bir atel uygulanır. Bunun dışında estetik ameliyatlarda tampon ya da başka bir pansuman yerleştirilmemektedir. Eğer burun hava yollarına da müdahale edilmiş ve burun içi eğrilikleri de düzeltilmişse tampon yerleştirmek gerekebilir.

Ameliyattan sonra ilk 24 saat boyunca yüz bölgesi şiş hissedilir, burun ağrıyabilir veya hafif bir baş ağrısı olabilir. Gözlerin etrafında morarma ve şişlik oluşur ve 2-3 gün sonra daha belirgin hale gelir, bunların çoğu ilk hafta içerisinde kendiliğinden kaybolur. Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün boyunca, genellikle burun deliklerinden çok hafif birsızıntı olur ve birkaç hafta da burnunuzda hafif tıkanıklık hissedebilirsiniz. Şayet burun içinde tampon varsa, birkaç gün sonra alınacak ve kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Bir veya bazen ikinci haftanın sonuna doğru tüm pansumanlar ve burnunuzun üzerindeki alçı atel alınmış olacaktır.

Estetik burun ameliyatı olan hastaların çoğu iki gün içerisinde ayağa kalkıp dolaşırlar ve ameliyattan bir hafta sonra okula veya çok yorucu olmayan iş hayatına dönebilirler. Bununla beraber, yüksek efor gerektiren hareketlerden (koşma, yüzme, jimnastik gibi) iki ila üç hafta kaçınmanız, 8 hafta süreyle burnunuzu darbe veya çarpmalardan korumanız, ovuşturmaktan ve güneşte yakmaktan kaçınmak gerekir. Ameliyat sonrası ilk 3 ay gözlük takılmamalıdır.

Ameliyatı takip eden günlerde yüz şiş ve bereli iken, hastaların çoğu bir süre kendisini iyi hissetmez ve moralleri bozuk olur. Bu oldukça normal ve anlaşılabilir bir durumdur. Her geçen gün burun daha güzel görünmeye başlar ve hastaların morali yükselir. Bir veya iki hafta sonra hastaların yeni ameliyat oldukları belli olmaz.  Ancak iyileşme süreci devam eder. Özellikle burun ucunda olmak üzere, dışarıdan bakıldığında farkedilmeyen şişlikler belki aylar boyunca devam edecektir. Estetik burun ameliyatının gerçek sonucu belki de bir yıl veya daha uzun bir süre boyunca ortaya çıkmayacaktır.

Ameliyat sonrası aileniz veya arkadaş çevresinden beklenmedik tepkiler alınabilir. Burnunuzda bir değişiklik görmediklerini söyleyebilirler veya özellikle ailevi veya etnik bir özellik olarak gördükleri bir şeyi değiştirildiyse, biraz gücenmiş olabilirler. Aile ve arkadaş çevresinin yeni burun şekline alışması için iki hafta gereklidir. Bir süre sonra birçok insan hatta aile üyeleri bile eski burun şeklini unutur ve sadece fotoğraflarla hatırlamak mümkün olur.

Daha fazla oku...